Olika lås i kassaskåp

Det finns flera olika typer av lås till kassaskåp, både nyckellås och elektroniska kodlås. Bägge har sina fördelar, nackdelar och användningsområden.

Nyckellås

Detta lås kan vara att fömo-ket-satredra om det endast är en eller ett litet antal personer som ska in i skåpet eller om du vill slippa problem som kan uppstå med elektroniska lås. Det finns ingen kod som kan läcka ut och du själv har koll på nyckeln. Nackdel med detta är att det kan vara lätt att tappa bort sin nyckel eller att den blir stulen. Ett lås som inte underhålls kan också börja kärva. Exempel på ställen där detta används är allmänna platser där du för tillfället behöver låsa in dina värdesaker, som ett badhus, och även i privata hem.

Elektroniskt kodlås

Bra lås när flera personer använder ett och samma kassaskåp då det minskar risken med borttappade nycklar som kan hittas och användas av obehöriga. Det går också att lägga till ett antal funktioner till denna typ av lås. Exempelvis kan du få möjlighet att se händelseloggar i efterhand – dvs se vem som varit inne i skåpet, du kan ha ett överfallslarm kopplat till larmcentralen, en tidsfördröjning vid öppning av skåpet, ett tidslås som gör att skåpet endast kan öppnas under vissa tidpunkter, med mera. Nackdelen med elektroniskt lås är de problem som uppstår om det slutar att fungera korrekt och det kanske är brådskande att öppna skåpet, annars har det många fördelar. Som sagt ett bra alternativ när flera personer ska in i skåpet, som på ett företag. Fungerar också till ditt kassaskåp i hemmet eller i diverse andra sammanhang.

Tänk också på att kassaskåp som väger under 1 ton behöver behöver förankras i golv eller vägg för att få tillräckligt högt inbrottsskydd, utöver låsmekanismen. Annars finns det risk att tjuven bär med sig skåpet och hela innehållet, vilket mer eller mindre gör att låset förlorar betydelse.