Kassaskåp i allmänhet

Kassaskåp, ett samlingsnamn för flera olika typer av förvaringsenheter för värdesaker – såsom förvaringsskåp, förvaringsboxar, vapenskåp, värdeskåp, arkivskåp med mera. Det är av största vikt att man väljer ett kassaskåp som är avsett för sitt ändamål och även är testat och uppfyller de krav som kan finnas från myndigheter och försäkringsbolag.

Anledningarna till att skabanca-cassaforte-imcffa sig ett kassaskåp är många, det kan exempelvis:

  • Finnas viktiga dokument som behöver låsas in och skyddas från stöld eller brand
  • Finnas vapen som behöver låsas in så ingen obehörig får tag i dessa
  • Finnas pengar eller objekt värda mycket pengar som ska skyddas
  • Kanske vill du som privatperson försöka skydda viktiga fotografier eller hemvideofilmer från brand

Oavsett anledning krävs det som sagt att du som köper kassaskåpet har koll på vilket typ av skåp du behöver för ändamålet. Vissa skåp är extra stöldsäkra, medan andra är bättre för att skydda innehållet mot brand. Skåp som klassas som inbrottssäkra har gått igenom tester för att visa på att så verkligen är fallet och har godkända lås. För brandsäkra skåp finns olika nivåer av säkerhet, som mäts i det antal minuter som innehållet skyddas när kassaskåpet brinner. Kraven på tid är olika beroende på vad som ska skyddas i skåpet och anges i 30, 60, 90 eller 120 minuter.

När du inte kan öppna skåpet

Vid krångel med öppningen av ditt kassaskåp finns möjlighet att göra en kassaskåpsöppning, vilket kan bli kostsamt och ibland finns det saker du själv kan göra för att minska risken för att detta ska bli nödvändigt. Exempelvis om du tappat bort en nyckel går det på vissa skåp att endast byta nyckelmodell istället för hela låset – eller om du märker av att knapplåset krånglar då och då så kan det tyda på att knappsats eller en kabel inuti denna behöver bytas, vilket kan vara värt att göra innan hela låset går sönder. Tänk också på att ett kassaskåp kräver regelbunden service.